Kineziologie
 

Kineziologie je alternativní metoda léčby. Vznikla v 60. letech 20. století ve Spojených státech. Podstatou je, že na stresové situace a negativní myšlenky reaguje tělo oslabením, na pozitivní myšlenky reaguje posílením. Pomocí jednoduchého svalového testu při kladení otázek a přijímání odpovědí „ano/ne“
se terapeut propracuje k potřebným a hlavně spolehlivým informacím.
 

One Brain

Název metody One Brain (u nás překládáno jako „jednotný mozek“) je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra spolupracují.

Levá „mužská“ hemisféra logicky uvažuje, analyzuje, racionálně posuzuje. Soustřeďuje se na detaily, vnímá čas, strach. Je zodpovědná za naše přesvědčení, názory.


Pravá „ženská“ hemisféra je kreativní, vnímá vše jako celek, v kontextu. Existuje pro ni pouze prostor, nikoli čas. Pracuje s obrazy, barvami, se symboly. Nezná strach, nesoudí.

Dyslexie

Nesprávná či nedostatečná komunikace a spolupráce mezi hemisférami může vést k dyslexii. Dítě má těžkosti s učením, může být hyperaktivní, objevují se i poruchy koordinace. Je ve stresu a musí vynaložit mnohem větší dávku energie a úsilí na to, aby zvládlo své školní i mimoškolní povinnosti.

 

Dyslexie je ve většině případů vyvolána negativním emocionálním prožitkem.

Strach, bolest, úzkost, hněv, obavy - to vše vede k zablokování energetického toku v těle.

Pomocí svalového testu kineziolog zjistí, kdy a proč byla energie zablokována.

Terapeut odstraňuje negativní emoce, spojené s příčinou problému, tím uvolní stres.

 

Jednoduchými korekcemi se obnovuje        ·    životodárný tok energie

                                                                     ·    spouští samoléčící proces
 

Co vám mohu nabídnout

Dokonale spolupracující hemisféry a volné proudění energie umožňuje cítit se celistvě. Vnímat sebe i svět z jiné perspektivy. Není problémem rozhodovat se, ani zrealizovat své plány. Žít naplno, každým okamžikem, být v přítomnosti. Vnímat radost i spokojenost, všechny dary života.

 

Zasloužíme si ten nejlepší život. Musíme si ho však sami sobě dopřát.

Jste-li nespokojeni se svým životem - změňte ho.

Vytvořte si radostnější, příjemnější, harmoničtější realitu.

Chopte se nových příležitostí.

Důvěřujte sobě, věřte, že vše co prožíváte je důležité pro váš další růst.

Oslavujte každý krok vpřed.
 

Kineziologie pomáhá při:

·  stresu

·  dlouhodobém vyčerpání, únavě

·  poruchách učení a chování u dětí

·  závislostech, fobiích, trémě, úzkosti, strachu, depresích

·  alergiích, astmatu, bolestech žaludku

·  obecně při jakýchkoli fyzických i psychických potížích

 

Umožňuje:

·  zlepšit své vztahy a komunikaci

·  pochopit vrozené dispozice sebe i druhých

·  zvýšit sebeúctu

·  obnovit životní energii a psychickou pohodu

·  plně zrealizovat svůj potenciál

 

Schopnosti a dovednosti, které byly léta popírány, mohou být nyní využívány.

Zdravotní problémy se zlepšují, aktivním přístupem klienta mají šanci úplně vymizet.

 

Odblokování zvířete:

Kineziologie může pomoci i při odblokování zvířat.

"Klientem" byl bojácný pejsek, který se bál chodit ven, zalézal pod postel, vyhýbal se společnosti  dalších dvou psů v domácnosti. Po odblokování (za výborné spolupráce paničky) se jeho povaha stala otevřenější a smělejší. Rád chodí ven, je komunikativní, hraje si s ostatními psy.

 

Odblokování neprobíhá přímo na zvířeti, ale skrz člověka, který má ke zvířeti kladný citový vztah a je svolný dělat prostředníka při odblokování. Rovněž je zapotřebí fotka či video zvířete.

 

Cena za odblokování je 700 Kč. Odblokování trvá cca 1,5 až 2 hodiny.

Cena za odblokování zvířete je 300 Kč.